Multi-Level Processing™ Basiese Opleiding

Wat is Multi-Level Processing (MLP)™?

Multi-Level Processing (MLP)™ verwys na die verskillende maniere waarop die onderskeie areas in die brein inligting prosesseer en integreer. Dit is ‘n geïntegreerde en omvattende brein-liggaam tegniek en proses wat ‘n terapeut toelaat om genesing en transformasie op ‘n dinamiese manier te fasiliteer.

MLP™ help die brein om inligting op so ‘n manier te prosesseer en te integreer dat die eindresultaat ‘n definitiewe en permanente verandering tot gevolg het in:

Denke – nuwe perspektiewe op jouself, die lewe, ander en God

Gevoelens – vrees, skuld, skaamte en ander negatiewe emosies word ontlont

Gedrag – voorspelbare en reaktiewe maniere van coping maak plek vir ‘n nuwe manier van bestaan en optrede

Ander veranderinge wat algemeen is na een of meer sessies van MLP™ is:

verminderde angsvlakke

laer fisiese pynvlakke

kreatiwiteit

beter selfpersepsie

voel meer lewendig as tevore

verligting van trauma simptome

grense in verhoudings

selfgeldendheid

verbetering van prestasie

Die mens se brein is die heeltyd besig om informasie te prossesseer. Inligting, emosies en sensasies word geprosesseer terwyl ons wakker is sowel as wanneer ons slaap. Onderskeie areas van die brein prosesseer verskillende dinge. Daar is basies links-regs sowel as top-down en bottom-up prosessering.

Wanneer ons geïntegreerd voel en goed presteer, is daar effektiewe interaksie tussen die linker- en regterbrein en die links-regs prosessering is dus optimaal. Die linkerbrein beheer die regterkant van die liggaam en omgekeerd. Ons linkerbrein dink, gebruik taal en los probleme op. Ons regterbrein is intuïtief, emosioneel en is betrokke by liggaamsfunksies. Wanneer ons oorweldig voel, kan ons nie reguit dink nie, omdat ons regterbrein oorgeneem het. Wanneer ons té analities en van ons emosies afgesny is, is ons in die linkerbrein vasgevang.

Top-down prosessering begin by rasionele denke, persepsies en gedissiplineerde gedragskeuses. Terapeutiese benaderings wat die liggaam en sy sensasies afskeep, fokus hoofsaaklik op die denke (top-down prosessering) en sal gevolglik beperkte resultate behaal. Top-down prosessering is ‘n baie stadiger, taalgebaseerde analise as die bottom-up oorlewingsprosesseringsvermoë.

Bottom-up prosessering fokus op die fisiese/fisiologiese sensasies soos hulle voortdurend in persepsies, kognisies en besluite ontwikkel.Bottom-up prosessering is sterker as top-down prosessering in die verandering van ons persepsies van die wêreld. Blywende verandering vind hoofsaaklik plaas deur bottom-up prosessering.

Hierdie opleiding is geskik vir:

Gekwalifiseerde beraders

Maatskaplikewerkers

Sielkundiges

Pastorale hulpverleners

Lewens -en besigheidsafrigters

Maatskaplikewerkers verdien 10 CPD punte en Nederduits Gereformeerde Kerk predikante verdien 15 VBO punte.

Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat MLP™  aan jou praktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie werkswinkel die moeite werd kan wees, gee ons jou aan jou terug as jy dink dit was tydmors.werkswinkelfooi met ‘n  aan jou terug as jy dink dit was tydmors.

Werkswinkelfooie en Opleidingsdatums

MLP™ Basiese Opleiding is ‘n 2-dag werkswinkel en die werkswinkelfooi beloop R3500.00

  • 13 – 14 Feb: Alberton
  • 6 – 7 Maart: Potchefstroom
  • 22 – 23 Maart: Kimberley
  • 22 – 23 Mei: Alberton
  • 18 – 19 Sept: Paarl

Wat maak hierdie werkswinkel uniek?

Elke dag bestaan uit teorie, demonstrasies en praktiese sessies.

Jy gaan die volgende leer

Hoe die brein inligting prosesseer.

Hoe om prosessering te inisieer en transformasie te fasiliteer.

Hoe om ‘n persoon te help om intense frustrasies en lewenstres te hanteer.

Hoe om ‘n persoon te help om negatiewe emosies oor ‘n saak, mense en self te hanteer en daarvan ontslae te raak

Hoe spieëlneurone ‘n onmisbare rol speel tydens prosessering.

Hoe Biolaterale klanke linker- en regterbrein integrasie aanhelp.

Hoe om ‘n persoon te help om die “energieparasiete” in sy/haar lewe te ontdek en daarvan ontslae te raak.

Hoe teenwoordigheid, aanvoeling en resonansie die kliënt se prosessering verdiep en die kliënt se hulpbron is.

MLP Basiese Opleiding Kimberley Pretoria Rustenburg  Alberton   George 
1. Handleiding Ja Ja Ja Ja Ja
2. Twee stelle gesigkaarte Ja Ja Ja Ja Ja
3. Aflaai van BioLaterale musiel Ja Ja Ja Ja Ja
Secure Payment Option   R 3500Pay  R 3500Pay R 3500Pay R 3500Pay R 3500Pay

KLIEK HIER om die inskrywingsvor m af te laai.

50% afslag indien jy reeds Brainspotting Fase-1 werkswinkel bygewoon het. Kontak edgar brainspotting dot za vir betaling.

Aanbieders:

Edgar Phillips

Hy is ‘n Imago Professionele Fasiliteerder – 2008.

Hy behaal ‘n Nagraadse Diploma in Funksionele Terapie in 2010.

Hy is ‘n internasionaal gesertifiseerde EFT praktisyn – 2010.

Hy is ook ‘n geregistreerde internasionale Meester Brainspotting Terapeut – 2015.

Edgar is tans besig met sy Meestersgraad by die NWU (Potchefstroom Kampus) waar hy verdere navorsing oor MLP™ doen.

Sy passie is om mense te help om van die negatiewe gevolge van trauma te genees.

Dr Bertie Hanekom

Hy is die besturende direkteur van Perspektief Opleidingskollege (PTC). PTC is al meer as 20 jaar besig om pastorale beraders op te lei. Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal in Christus te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.