CPD/VBO Points

Die volgende werkswinkels is vir CPD punte geakkrediteer:

Vir meer info, kliek op die naam hieronder HPCSA SACSSP NG Kerk
Ethics: Serve with Integrity (webblad onder konstruksie)  —  —
Emotional Freedom Technique   (Module 1 – 3: 2 of 3 dae) 15  (Modules 1 – 3)  —
Verhoudingsfasilitering (2-dae)  —  15

Die volgende kortkursusse is vir CPD punte geakkrediteer:

Vir meer info, kliek op die naam hieronder HPCSA SACSSP NG Kerk
Volwasse Assessering (Ekometrie) 5 5
Kinderassessering (Ekometrie) 5 5
Loopbaanbeplanning (Ekometrie)  5 5

The following training/workshops are accredited for CPD points:

English webpages are curently under construction. For more info, click above on the Afrikaans topic HPCSA SACSSP NG Kerk
Ethics: Serve with Integrity  —  —
Emotional Freedom Technique (2 or 3 days)(Module 1 – 3: 2 of 3 dae) 15  —
Relationship Facilitating  —  15

The following short courses are accredited for CPD points:

English webpages are currently under construction. For more info, click above on the Afrikaans topic HPCSA SACSSP NG Kerk
Adult Assessment (Ecometrics) 5  5
Child Assessment (Ecometrics) 5  5
Career Planning (Ecometrics) 5  5